PROBLEMREGNING FOR 7. klasse      

     

 

40 sider. Pris 44,00 kr.               Minimumsalg 5 stk.

Facitliste. Pris 20,00 kr.

 

       1. Problemregning og geometri.

 Bogens første del består af 20 opgavesæt á 5-7 opgaver, såvidt muligt knyttet til "dagligdag og omverden". Opgaverne fordeler sig på flg. områder: Talkendskab, procent, rente, brøker, valuta, handel, tid, mål, funktioner, omsætning, ligninger, geometri, statistik og sandsynlighed.

 

 

      2. Åbne opgaver og matematiske aktiviteter.

Anden del består af åbne opgaver, undersøgelser eksperimenter, ikke-rutineprægede problemer, ræsonnementer, faglige beskrivelser og enkelte lidt drilske hovedbrud.

 

 

      3. Opslag, formler og tabeller.

På bogens sidste sider findes formler, omsætningstabeller og et kort opslagsregister over de mest relevante ord og begreber.

 

 

 

 

 

PROBLEMREGNING FOR 8. klasse    

     

 

40-sider. Pris 44,00 kr.           Minimumsalg 5 stk.

Facitliste. Pris 20,00 kr.

 

       1. Problemregning.

 Første del består af 12 opgavesæt á 5-7 opgaver – så vidt muligt knyttet til ”dagligdag og omverden”. Her får eleverne mulighed for at "udvikle viden og kunnen – alene eller i samarbejde med andre". Opgaverne fordeler sig på områderne: Procent, rente, valuta, talkendskab, handel, tid, mål, funktioner, omsætning, ligninger, geometri, statistik og sandsynlighed.

 

 

      2. Mundtlig matematik.

 Fire forskellige sæt-ord-på-matematikken-opgaveforslag.

 

      3. Matematiske aktiviteter.

 Åbne opgaver, undersøgelser, eksperimenter, ikke-rutineprægede problemer, ræsonnementer,

 faglig beskrivelse, hovedregning og lidt drilske hovedbrud.

 

      4. Opslag, formler og tabeller.

  På bogens sidste sider findes formler, omsætningstabeller og et kort opslagsregister for relevante ord og begreber.

 

 

 

 

 

 

.