NATUR og TEKNIK  0.- 2.klasse.  

Kopimappe, 61 sider, 280,00 kr.

  
NATUR og TEKNIK  3.- 6.klasse.  

Kopimappe, 66 sider, 280,00 kr.  Forberedelsestiden og materialeforbruget er minimalt - opgaverne sætter alle lærere og vikarer i stand til at undervise i natur/teknik uden forudgående kendskab til fagene.


Oftest skal siderne blot kopieres. Få gange skal der suppleres med enkelte ting, som kan findes i et almindeligt køkken eller købes i ethvert supermarked.


Materialet øver eleverne i naturvidenskabelig tænkning og giver erfaringer med verden omkring dem.
Opgaverne er så vidt muligt formuleret med flg. progression:


Eleverne...


1) får opgave/problem/spørgsmål
2) formulerer en hypotese/et gæt
3) undersøger/eksperimenterer/afprøver

4) indsamler/noterer løsning/erfaring/data

5) formulerer løsning/erfaring ud fra den nye videnINDHOLD  0.-2.kl - 61 kopisider


Sorter affald                                                                                                              

Rensning af vand – Fordampning                                                                             

Rensning af vand – Filter                                                                                          

Jord – Dyr i det øverste lag                                                                                       

Jord – Forskellige typer                                                                                             

Jord – Hvor hurtigt løber vand igennem?                                                                  

Jord – Hvor godt holder jorden på vandet?                                                                                     

Jord – Hvad sker der med ting i jord                                                                         

Jord – Hvad sker der med bladene i jorden?                                                                                   

Dyr i akvarium                                                                                                          

Dyr – Regnorme i akvarium                                                                                                            

Dyr – Regnorme på farten                                                                                         

Dyr – Regnorme graver sig ned                                                                                 

Dyr – Hvor vil regnormen helst bo?                                                                          

Dyr Regnormeløb                                                                                                 

Dyr Regnormesti                                                                                                    

Dyr – Jordfælde                                                                                                        

Dyr – Kartoffelfælde                                                                                                

Dyr - Bænkebidere i varme og kulde                                                                         

Dyr - Bænkebidere i sol eller skygge                                                                         

Dyr – Bænkebidere i tørke eller fugt                                                                         

Dyr – Myretue på glas                                                                                               

Dyr – Dyrejagt                                                                                                          

Dyr – Surprisekage                                                                                                    

Mennesket – Skelettet                                                                                                .

Vakuum                                                                                                         
Tyngdeloven – ting falder        
Lyseslukker

Vandsuger                                                                                                       

Kan luft bære noget?                                                                                                                                                                                                            

Helikopter                                                                                                      

Temperaturer – Bolde                                                                                               

Temperaturer – Varmt vand                                                                                                            

Krystaller – Sukker                                                                                                   

Krystaller – Salttegning                                                                                             

Træ – Træets dele                                                                                                      

Træ – Træets dyr                                                                                                       

Universet – Planeternes rækkefølge                                                                          

Universet – Stjernetegn                                                                                             

Danmark                                                                                                                   

Verden                                                                                                                      

Klimaet – Isen smelter                                                                                               

Tusch – farver blandes                                                                                               


       

 INDHOLD 3.-6.kl  - 66 kopisider


Planter – Kig på roden                                                                                             

Planter – I forskelligt materiale                                                                                

Planter – Livsbetingelser                                                                                            

Planter – Forurening                                                                                                 

Planter – Styrketest                                                                                                  

Planter – Flaskehave                                                                                                

Skydeskive                                                                                                               

Kroppen – Synet                                                                                                      

Kroppen – Forvirring af følesansen        

Kroppen – Varme- og kuldeområder      

Kroppen – Puls                                        

Teknik og styrke – Bro                            

Teknik og styrke – Papirbro                    

Affald og plads – Mælkekartoner           

Affald og plads – Skraldespanden                                                                           

Affald og papir                                                                                                         

Emballage                                                                                                                 

Hvad består knogler af?                                                                                           

Konservering – Kogt og ukogt                                                                                 

Konservering – I salt og sukker                                                                                

Vandopsugning                                                                                                        

Faldskærm                                                                                                                

Luft i vandglasset?                                                                                                   

Farvet vand i vand                                                                                                   

Varmesugende vand                                                                                                 

Krystaller                                                                                                                  

Det svævende æg                                                                                                     

Sammenlign natur og mekanik – Lynlås                                                                  

Sammenlign natur og mekanik – Bola                                                                      

Hvad er strømførende?                                                                                            

Lav en elektromagnet                                                                                               

Rødkålssaft og farveskift                                                                                         

Danmark                                                                                                                   

Verden                                                                                                                      

Danmarks byer                                                                                                         

Verdens lande                                                                                                          

Klimaet – Isen smelter                                                                                              

Mad – gæren lever                                                                                                    

Vand – kredsløb