6. udgave 2017 - incl. trigonometri

OPSLAGSBOG - Regning/matematik for folkeskolen 


  Godkendt til afsluttende prøver

  

 "Eleven må medbringe opslagsbøger, som han eller hun har anvendt i den daglige undervisning. 

   Opslagsbøger kan ud over tabel- og formelsamlingen være matematiske opslagsværker og leksika, lærebøger og kompendier"

   

  

 

Hvor mange liter er en kubikmeter? Hvad er et kvadrattal? Intervalmidtpunkter? Hvad er kurtage? Hvordan ser en midtnormal ud? Er 53 et primtal? Hvad er en fællesnævner? Hvad er en kubikrod? Målestoksforhold 1:500? Hvad er et typetal? Hvordan tegnes et cirkeldiagram? Hvor mange diagonaler er der i en 7-kant? Hvad er summeret frekvens? Hvordan laver man brøker om til %? Går 8 op i 179.168? Hvad er promille? Pythagoras? Hvordan finder man arealet af en cirkel? 12% af 480?....

 

 

  Incl. tabeller for:


  Vækst, massefylde, multiplikation, primtal, kvadrattal, kubiktal, kvadratrod, kubikrod, fakulteter, vægt, flade-,
  rum- og længdemål, regler for "går op i", procenttabel og formelsamling.
 
 
  72 sider ill.   Pris excl. moms: 1-9 stk: 56,00 kr.    10 stk. og derover: 48,00 kr.        Anvendelse: 5.-10.klasse